واکسینیوم انگور یک بوته همیشه سبز کوتاه در خانواده درمانی است که خرس های میوه های خوراکی، بومی شمالی جنگل و دشت های بی درخت پوشیده از گلسنگ نواحی قطبی قطب شمال در سراسر نیمکره شمالی را از اوراسیا به شمال امریکا است.

Lingonberries است به یک جزء اصلی در شمال اسکاندیناوی، برداشت در طبیعت و استفاده به همراه انواع ظروف.

کشت تجاری در شمال غربی اقیانوس آرام در ایالات متحده انجام شده